Sidor

Antalet sidor i boken (omslaget räknas inte med).

Med sidor menas antal sidor och inte ark. Dvs. står där 200 sidor i din pdf fil, då är det detta antal som vi räknar med.