Tryck av innehåll

Offsettryck
Den mest färgstabila tryckmetoden som typiskt används vid en upplaga på 400 eller däröver, eftersom det är dyrare än digitaltryck vid en mindre upplaga.

Digitaltryck

Används typiskt vid en mindre upplaga (ca. upp till en upplaga på 400 böcker), eftersom digitaltryck är billigast vid små upplagor.